Siri & Snelle til Vårscenefest i Tromsø 1.-3.mai

Siri & Snelle er invitert til Vårscenefest i Tromsø i mai.

«Når kunsten snylter på sannheten – Hvor dokumentarisk er dokumentarisk?»
Med fokus på hva som skjer når kunsten bruker dokumentarisme som genre arrangerer Rådstua Teaterhus og RadArt for tredje gang Vårscenefest – en scenekunstfestival som blir rost for sin dristighet.

Med teaterforestillinger, performancer, utstillinger, konserter, seminar og kurs er Vårscenefest 2013 en arena som synliggjør arbeidet til nordnorske scenekunstnere.

Rådstua Teaterhus har gjennom de siste 20 år skapt et unikt kreativt miljø i samspillet mellom profesjonelle scenekunstnere og unge talenter. Rådstua har et særskilt ansvar for fri scenekunst i Tromsø Kommune, og samarbeider tett med RadArt – regional nettverksorganisasjon for scenekunstnere. Teaterhuset rommer også Fagsenter i teaterproduksjon , som er et autonomt og eksperimenterende kulturskoletilbud for barn og ungdom, og tilbyr veiledning til frivillige teatergrupper.

1.mai vises “Svevning” i Speilsalen kl.14 og 15.
3.mai vises “Seanse” i Provisoriet kl.19.30, med påfølgende ettersnakk i speilsalen kl.20.30.

Dette innlegget ble skrevet 11. april 2013 av Siri & Snelle.