THE BROADCAST PARTY / NEITHER YOU NOR ME

Siri&Snelle var en del av “The Broadcast Party / Neither You Nor Me” av Anders Mossling og Anders Paulin på Black Box Teater  1.desember.

The Broadcast Party / Neither You Nor Me er en 36 timer lang hybrid mellom en stue, et arbeidsrom og en radiostasjon. En åpen samtale, radiosending og kollektiv diskusjon rundt hvordan vi tenker på vår felles fremtid som partnere i scenekunstfeltet i Norge. En rekke norske scenekunstnere, som Oslo Internasjonale Teater, Claire de Wangen, Marco Demian Vitanza, Kim Atle Hansen, Ossavy & Kolbenstvedt og Verk Produksjoner, bidro med foredrag, visninger og diskusjoner. Målet var en transdisiplinær kunsthappening der mat, drikke, kunst og mennesker smelter og støpes sammen.

”Vi tror på historien som grensesnitt snarere enn innhold, membranen som både skiller og binder sammen individene som leser og tolker den. Historiefortellingen blir som en kollektiv oversettelse, der scenen fungerer som medium for at en tredje translasjon skal kunne vise seg”.

Lørdag 1. Desember:
B R O A D C A S T
13.00 – 13.15 Introduksjon
13.20 – 14.05 Oslo Internasjonale Teater
14.15 – 15.00 Goro Tronsmo
15.10 – 15.25 Siri & Snelle
15.35 – 15.50 Claire de Wangen
16.00 – 16.30 Marco Demian Vitanza
16.40 – 17.25 Ossavy & Kolbenstvedt
17.30 – 18.00 DJ Ingri Fiksdal

C O L L E C T I V E R E A D I N G
18.00 – 20.00 Kollektiv Lesning/Middag
Life Always Escapes
Celine Condorelli

P E R F O R M A N C E
20.00 Neither You Nor Me
21.30 BAR

Søndag 2. desember
B R O A D C A S T
13.00 – 13.15 Introduksjon
13.20 – 13.35 Julian Blaue
13.45 – 14.00 Pia Maria Roll
14.10 – 14.40
14.50 – 15.20 Kim Atle Hansen
15.30 – 15.45 Karen Nikgol
15.50 – 16.15 Hildur Kristinsdottir
16.25 – 17.10 Verk Produksjoner
17.20 – 18.00 DJ Ingri Fiksdal

C O L L E C T I V E R E A D I N G
18.00 – 20.00 Kollektiv Lesning/Middag
Politics of Art
Hito Steyerl

P E R F O R M A N C E
20.00 Neither You Nor Me
21.30 BAR

«The Broadcast Party/Neither You Nor Me» er et samarbeid mellom Anders Paulin og Anders Mossling. Arbeidet er organisert som en paraply-prosjekt, som skal utforske en rekke metoder for å bruke fortellingen som grensesnitt mellom ulike felt og praksiser. Fra november til desember opptrådde de med inviterte gjester på MDT Stockholm, Black Box Teater, Oslo og Cafeteatret, København. I Oslo deltok scenografen Signe Becker og mange flere i en to dagers blanding mellom fest og radiosending , der de undersøkte forholdet mellom kunst og økonomi i dagens Norge.

Dette innlegget ble skrevet 1. november 2013 av Siri & Snelle.