Jeg er Kosmos premiere 15. mars 2016

Premiere 15.-18. mars 2016 på Dansens Hus, Oslo, Norge.

Siri & Snelle forsøker i Jeg er Kosmos å finne seg til rette i verden – både den nære og hverdagslige og i den store uendeligheten i tid og rom. Er det mulig å innsirkle og omfavne ambivalensen og sprangene mellom det personlige og det universelle og metafysiske? Det letes etter en mulighet til å komprimere det kosmiske, og utvide – som universet selv – rommet for å undersøke en situert virkelighet i fortettede sprang. Med utgangspunkt i Aina Villangers diktsamling Langsang – et flytans habitat, en subjektiv og energisk skapelsesberetning, har Siri & Snelle latt seg inspirere av innhold, form og dynamikk.

Les mer her

Dette innlegget ble skrevet 10. desember 2015 av Siri & Snelle.