Tid for Dans festivalen

Jeg er Kosmos skal spille på Tid for Dans festivalen hos  dans i Grenland, Porsgrunn.

22. september 2016 – kl. 19:00 – Ælvespeilet, Porsgrunn

øre noe blei te noe
vare ikkeno som var no
et punkt
var det hele 

AINA VILLANGER FRA
«LANGSANG – ET FLYTANS HABITAT»

Siri & Snelle forsøker i «Jeg er Kosmos» å finne seg til rette i verden – både den nære og hverdagslige og i den store uendeligheten i tid og rom. Er det mulig å innsirkle og omfavne ambivalensen og sprangene mellom det personlige og det universelle og metafysiske? Med utgangspunkt i Aina Villangers diktsamling «Langsang – et ytans habitat», en subjektiv og energisk skapelsesberetning, har Siri & Snelle latt seg inspirere av innhold, form og dynamikk. Koreograf- isk fortsetter duoen i spennet mellom det formale og det to- talt uformelige. Som to kometer ute av bane lar Siri & Snelle fragmenter fra sine verdener kollidere og veves sammen til et uttrykk av klarhet og kaos.

Siri & Snelles sceniske kosmos settes i bevegelse i nært sa- marbeid med komponist Ivar Grydeland, scenograf Elinor Ström og lysdesigner Evelina Dembacke.

Siri & Snelle markerer med «Jeg er Kosmos» sitt 25-års- jubileum. Sammen har de på en lekfull måte innlemmet dans, tekst, musikk og visuelle elementer i sitt koreograf- iske uttrykk – o e i nært samarbeid med andre kunstnere. Forholdet mellom såkalt høy og lav kultur og en disseker- ing av egne personlige sfærer har i ere produksjoner vært gjennomgangstemaer og bakteppe for å undersøke ulike sosiale understrømninger. Siri & Snelles forestillinger har vært presentert i Norge og internasjonalt og de har også ko- reografert bestillingsverk, blant annet «Hedda’ing» for La Jolla Playhouse’ WoW-festival i San Diego i 2013 og «Notes on Cracking» for Carte Blanche i Bergen i 2015.

Konsept, koreografi, utøvere: Siri Jøntvedt og Snelle Hall
Komponist: Ivar Grydeland
Scenografi og kostymedesigner: Elinor Ström
Lysdesigner: Evelina Dembacke
Tekst: Aina Villanger
Konsulent: Liv Hanne Haugen
Produsent: Annika Ostwald

Samproduksjon: Dansens Hus, Oslo
Støttet av:
 Norsk kulturråd

 

Dette innlegget ble skrevet 14. juni 2016 av Siri & Snelle.