2 new productions 2016-2017

I am Cosmos, to be premiered 2016 at Dansens Hus in Oslo, Norway.

Collapsing Distance, to be premiered in 2017.

Dette innlegget ble skrevet 24. November 2014 av Siri & Snelle.