Om oss

Siri Jøntvedt og Snelle Hall kan i 2016 feire et 25 år langt samarbeid. De traff hverandre på Statens balletthøyskole (nå KHiO), og begynte sitt samarbeid i 1991. De har begge en kompromissløs tro på den sanne kunstneriske friheten, noe som utgjør grunnmuren i deres felles kunstneriske prosjekt. Scenespråket deres bærer like mye preg av det høykulturelle som det  populærkulturelle, og det totalt ukulturelle. De liker å sette fingeren på sosiale understrømmer, og har plukket opp mange håpløst umoderne elementer som de så har bearbeidet og utviklet gjennom flere forestillinger. På tross av at det av og til føles klamt og ubehagelig, evner de likevel å se verdier selv i de minst aksepterte kulturelle referansene. I så måte anser de subtile sosiale normer som den største kreative hindringen. Derfor tar de utgangspunkt i sine egne personlige og intime sfærer, og går til kamp for å bryte kulturelle skillelinjer og ufarliggjøre sosial skam.

Helt siden starten har Siri og Snelle tviholdt på improvisasjon som metode. Gjennom utallige prosjekter har de finslipt sin egen tilnærming og lekt seg frem til en personlig stil som overhodet ikke viser respekt for de rene genreuttrykkene. Mot et bakteppe av humor og selvironi fletter de sammen elementer fra ulike dansegenre, tekstbaserte sceneuttrykk, livemusikk i alle sine avskygninger, samt ulike talkshowkonsepter.

De innrømmer gjerne at de har tatt farge av alle musikerne, scenekunstnerne, studentene og kulturarbeiderne de har hatt glede av å samarbeide med – for Siri og Snelle innser at det er i dynamikken som oppstår mellom mennesker at de finner utfordringene og gleden som skal til for å fortsette å vokse.

For de som ønsker å vite mer, har Siri og Snelle intervjuet hverandre om bakgrunnen, begynnelsen og drivkraften bak deres karriere i det frie dansefeltet i Norge. Det er langt fra utfyllende, så hvis det er noe du gjerne skulle vite, er det bare å sende dem noen spørsmål, så skal du få svar!

Snelle intervjuer Siri

Siri intervjuer Snelle